Wat is counselling?

Counselling is een laagdrempelige en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening, bedoeld voor mensen met een gezonde psychische basis en die gedurende een relatief korte tijd hulp en begeleiding nodig hebben. Bij counselling staat vooral de belevingswereld en de gevoelens die men beleeft ten aanzien van het probleem centraal.

Counselling kan worden ingezet bij allerlei problemen of klachten, die mensen ervaren op het gebied van werk of privé. Deze vorm van hulpverlening kan worden toegepast om stress te verminderen, relatie of opvoedingsproblemen op te lossen of aan te pakken.  Anders leren kijken naar je klachten of je depressieve gevoelens. Tijdens de sessies proberen we samen tot de kern en oorzaak van je probleem of klacht te komen. Het uiteindelijke doel is om de balans in jezelf te herstellen en beter in je vel te komen zitten.
Counselling is non-directief, dat wil zeggen, dat je als cliënt niet in een bepaalde richting wordt gestuurd. Ik vertel niet, wat je moet doen of hoe je het moet doen en advies wordt alleen gegeven, mits daarom gevraagd wordt.

Als cliënt behoudt je ten allen tijden de regie in het counsellingsproces. Er wordt je niets opgedrongen, jij bepaalt hoeveel en wat je wilt vertellen en waar we over praten. Als counsellor heb ik geheimhoudingsplicht en er zal indien nodig, alleen met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden inlichtingen worden verstrekt.

Persoonlijke aanpak

Voor mij is ieder mens uniek en daar past geen kant en klare oplossing bij. In mijn beleving is counselling dan ook maatwerk en afgestemd op wat bij jou als persoon past en wat jij als prettig ervaart.

Door onze gesprekken, probeer ik je een spiegel voor te houden, waardoor je inzicht krijgt in het hoe en waarom van jouw probleem. Met het stellen van gerichte vragen, help ik je om je eigen oplossing te ontdekken, een oplossing die helemaal bij jou past. Met het vinden van een eigen oplossing wordt de kans vergroot dat het probleem blijvend wordt opgelost, en de regie over het eigen leven hersteld.